Velkomen til heimesida vår!

Kva skjer:

I pad des 2014 249

Godt nytt år!

Med tre Hallbjørg-kremmarhus ynskjer VHL godt nytt år og velkomen til aktivitet og samling i 2015!

Mobil 071 - Kopi

Jolesalg på Haugsæl laurdagane 6. og 13. des kl 11.00 – 17.00. Boksalg ved Kviteseid bok og papir laurdag 13. des. Handverk og jolepynt. Kalenderen til Vinje grendelag er til salgs her. Me fyrar på peisen og ynskjer velkomen til ein god jolehandel. Graut og jolekake. Er skiltet sett opp utanom desse dagane, er det òg ope.

VELKOMEN !Joleverkstad 2006 011

 

Temakveld onsdag 19. nov kl 19.

Elisabeth Bratland syner bilete og fortel frå tur til Bhutan

Inngang kr 100. Kake og kaffe. Velkomen!

 

Strikkekveld onsdag 15.10.2014

Strikkekveld onsdag 15.10.2014

 

TEMAKVELD

Strikkekveld på Haugsæl onsdag 15. okt kl 19. Ta med strikkeplagg, strikkebøker og oppskrifter! Me ynskjer gamle og nye variantar på bordet som me kan studere og finne inspirasjon i! Kaffe og kake. Gratis inngang. Velkomen!

 

 

 

 

 

bunad

 

BUNADSKJORTER

Kurs i montering av bunadskjorter for kar og for kvende i Vest-Telemark. Fire helger, fyrste samling 11.-12. okt på Haugsæl, Vinje. Kursavg kr 3500.- inkl eit lett måltid. Lærar Åse Bratland. For meir informasjon og påmelding, ring tlf 90935427 innan 8. okt.

 

 

 

Info om Vinje handverkslag:

Vinje handverkslag er eit lag for dei som er interesserte i kunst og handverk, både nyskaping og tradisjon. I 1968 blei Vinje handverk og industrilag stifta for å betre vilkåra og auke lønsemnda for handverkarane i bygda. Slik samfunnet har utvikla seg, er det færre som har handverk som leveveg no. Målsetjinga for laget er difor meir fokusert på å – vera eit miljø for kreativitet og skapande verksemd – fremje interesse for handverk og kunst – ta vare på gamle handverkstradisjonar – stø opp om lokale kunstnarar og produsentar – auke kunnskapen om kunst og handverk gjennom utstillingar og kurs Hausten 2006 kjøpte laget Haugsæl i Bøgrend, eit hus som no er basen for aktivitetane våre. Vinje handverkslag er arrangør av Vinjeutstillinga på Vinjar. Laget eig og driv stampa på Mjonøy.

Det er stengt for kommentarer.