Velkomen til heimesida vår!

Kurs på Haugsæl

Kurs i saum av veske/nett av TRAKTORSLANGAR 12 timars kurs 7. – 8. nov.

Laurd kl 10 – 17 Sund kl 9 – 16 Kursavgift inkl materiale og eit lett måltid kr 1450,-

Lærarar: Else Ljungstrøm og Tove Sand.

Info/påmeld til Tove S tlf 915 40 493 innan 30.okt

 

 

 

Info om Vinje handverkslag:

Vinje handverkslag er eit lag for dei som er interesserte i kunst og handverk, både nyskaping og tradisjon. I 1968 blei Vinje handverk og industrilag stifta for å betre vilkåra og auke lønsemnda for handverkarane i bygda. Slik samfunnet har utvikla seg, er det færre som har handverk som leveveg no. Målsetjinga for laget er difor meir fokusert på å – vera eit miljø for kreativitet og skapande verksemd – fremje interesse for handverk og kunst – ta vare på gamle handverkstradisjonar – stø opp om lokale kunstnarar og produsentar – auke kunnskapen om kunst og handverk gjennom utstillingar og kurs Hausten 2006 kjøpte laget Haugsæl i Bøgrend, eit hus som no er basen for aktivitetane våre. Vinje handverkslag er arrangør av Vinjeutstillinga på Vinjar. Laget eig og driv stampa på Mjonøy.

Det er stengt for kommentarer.