Velkomen til heimesida vår!

Marknadsdag på Haugsæl


Det blir marknadsdag på Haugsæl laurdag 29. aug kl 11 – 16. Både medlemer og ikkjemedlemer kan koma til Haugsæl for å selje varene sine. Ingrid Svalastog Kollberg kjem med sylv frå Ravnejuvveg og truleg kjem Aslaug Jore med sine fine ting frå Rauland. Terje Haugen og Halvor Bjåland demonstrerer ølbrygging og Knut Krossbakken syner korleis ein legg ned rakfisk. Eit bord med «lopper» der ein kan få tak i noko ein aldeles ikkje har bruk for. Kanskje kan det dukke opp glade musikantar. Dessutan er «Bøgrends største sprettert» på plass. Handverksutsalet er ope. Ikkje langt til nabo Vinje Gardsmat. Kaffe og vaflar på kjøkenet. Kan bli kjempetriveleg :)

Info om Vinje handverkslag:

Vinje handverkslag er eit lag for dei som er interesserte i kunst og handverk, både nyskaping og tradisjon. I 1968 blei Vinje handverk og industrilag stifta for å betre vilkåra og auke lønsemnda for handverkarane i bygda. Slik samfunnet har utvikla seg, er det færre som har handverk som leveveg no. Målsetjinga for laget er difor meir fokusert på å – vera eit miljø for kreativitet og skapande verksemd – fremje interesse for handverk og kunst – ta vare på gamle handverkstradisjonar – stø opp om lokale kunstnarar og produsentar – auke kunnskapen om kunst og handverk gjennom utstillingar og kurs Hausten 2006 kjøpte laget Haugsæl i Bøgrend, eit hus som no er basen for aktivitetane våre. Vinje handverkslag er arrangør av Vinjeutstillinga på Vinjar. Laget eig og driv stampa på Mjonøy.

Det er stengt for kommentarer.