Velkomen til heimesida vår!

Kva skjer:

Haukelikofta

Temakveld med Liv Kostveit

Koftemøster for Sandnes Uldvarefabrik

Liv  fortel om bestemor si, koftedesignar Liv Tovsland. Ho er meistar for både Grungedalskofta og Haukelikofta!

Onsdag 29. april kl.19.00. Inngang og kaffe kr 100. Velkomen !

Sjå meir under Nytt

 

Info om Vinje handverkslag:

Vinje handverkslag er eit lag for dei som er interesserte i kunst og handverk, både nyskaping og tradisjon. I 1968 blei Vinje handverk og industrilag stifta for å betre vilkåra og auke lønsemnda for handverkarane i bygda. Slik samfunnet har utvikla seg, er det færre som har handverk som leveveg no. Målsetjinga for laget er difor meir fokusert på å – vera eit miljø for kreativitet og skapande verksemd – fremje interesse for handverk og kunst – ta vare på gamle handverkstradisjonar – stø opp om lokale kunstnarar og produsentar – auke kunnskapen om kunst og handverk gjennom utstillingar og kurs Hausten 2006 kjøpte laget Haugsæl i Bøgrend, eit hus som no er basen for aktivitetane våre. Vinje handverkslag er arrangør av Vinjeutstillinga på Vinjar. Laget eig og driv stampa på Mjonøy.

Det er stengt for kommentarer.