Velkomen til heimesida vår!

Temakveld onsdag 23. sept kl 19 – Annemor Sundbø til Haugsæl med ny bok:

Annemor SundbøSpelsau og samspill. Glansfull ull og lodne skjebnetråder

Nytt storverk frå Annemor Sundbø, statsstipendiat, kulturarbeidar, vinnar av fleire kulturprisar og andre utmerkingar. Forfattar av: Kvardagsstrikk, Lusekofta fra Setesdal, Usynlige trådar i strikkekunsten, Strikking i billedkunsten, Norske vottar og vanter. Alle bøkene er omsett til engelsk.

Og vidare saksa frå Bokbyen ved Skagerak si pressemelding: «Spelsauen er et levende kulturminne med myteomspunnet fortid.

Boka gir ledetråder og tankespinn om urmødre, skjebnemakter, ull og gull i folketro og tekstilkunst, sammen med spinneinstruksjon til vakreste garntyper. Fortellinga i boka er som en lang tråd der det er nært slektskap med vikingkvinnene som engang ble gravlagt på Langeid i Setesdal med sine spinneredskaper og med nåtidas virksomhet på Ose Ullvare der tradisjoner blir formidlet til kommende slekter. Tråden har to endepunkter, det ene i fortida i hånda på Langeidkvinnene og det andre i nåtida som Annemor Sundbø har fortsatt å spinne videre på, eller nøstet seg tilbake i tid. I fortidas hverdag ga spelsauen alt menneskene trengte for å livnære seg og kle seg. I en og samme fell er alt fra lange dekkhår som kan sammenlignes med lin, til den bløteste og mest finfibrete bunnull som er lik silke eller bomull. Med ull fra spelsau har seil blitt vevet som har ført skip over store havstrekninger. Ellers har ulla framskaffet varmeisolerende plagg, telt, sengeklær, veggtepper og kunstvevnader. Boka formidler hva slags betydning spinneredskapet og tråden har hatt fra fjerneste fortid og fram til vår tids husflid og tekstilkunst.» Sjå også www.annemor.com

Onsdag 23. sept kl 19 presenterer Annemor boka si på Haugsæl, ho har òg med seg bøker for sal. Kaffe og kake. Inngang kr 100. Velkomen!

Info om Vinje handverkslag:

Vinje handverkslag er eit lag for dei som er interesserte i kunst og handverk, både nyskaping og tradisjon. I 1968 blei Vinje handverk og industrilag stifta for å betre vilkåra og auke lønsemnda for handverkarane i bygda. Slik samfunnet har utvikla seg, er det færre som har handverk som leveveg no. Målsetjinga for laget er difor meir fokusert på å – vera eit miljø for kreativitet og skapande verksemd – fremje interesse for handverk og kunst – ta vare på gamle handverkstradisjonar – stø opp om lokale kunstnarar og produsentar – auke kunnskapen om kunst og handverk gjennom utstillingar og kurs Hausten 2006 kjøpte laget Haugsæl i Bøgrend, eit hus som no er basen for aktivitetane våre. Vinje handverkslag er arrangør av Vinjeutstillinga på Vinjar. Laget eig og driv stampa på Mjonøy.

Det er stengt for kommentarer.