Velkomen til heimesida vår!

Temakveld på Haugsæl

Trearbeid i mange former

Olav Ringhus kjem til Haugsæl onsd 23. nov kl 19. 

Han driv med trearbeid i mange fuglar-olav-ringhusformer, lagar stuttorv, langorv og skoppar, skjer ut fuglar og andre figurar. Han har med seg litt av kvart av dette, vi får truleg sjå ein stuttorv i fleire stadier. Korleis gå i skogen og sjå kva som er godt emne? Inngang og kaffe kr 100. Velkomen!

 

Info om Vinje handverkslag:

Vinje handverkslag er eit lag for dei som er interesserte i kunst og handverk, både nyskaping og tradisjon. I 1968 blei Vinje handverk og industrilag stifta for å betre vilkåra og auke lønsemnda for handverkarane i bygda. Slik samfunnet har utvikla seg, er det færre som har handverk som leveveg no. Målsetjinga for laget er difor meir fokusert på å – vera eit miljø for kreativitet og skapande verksemd – fremje interesse for handverk og kunst – ta vare på gamle handverkstradisjonar – stø opp om lokale kunstnarar og produsentar – auke kunnskapen om kunst og handverk gjennom utstillingar og kurs. Hausten 2006 kjøpte laget Haugsæl i Bøgrend, eit hus som no er basen for aktivitetane våre. Vinje handverkslag er arrangør av Vinjeutstillinga på Vinjar. Laget eig og driv stampa på Mjonøy.

Det er stengt for kommentarer.