Velkomen til heimesida vår!

Kva skjer:

Vinjeutstillinga varer fram til og med 10. august, ope kvar dag kl 11 – 18

Tema i år : Med blanke ark, vi markerar Alf Prøysen 100 år og Grunnlovlovsjubileet 2014. Temautstilling om slåttearbeid.  Sjå meir under Vinjeutstillinga 2014:

Vinjeutstillinga 2014 002

Karin Elisabeth Øvstedal: Engel

http://www.vinjehandverkslag.no/vinjeutstillinga/vinjeutstillinga-2014/

Info om Vinje handverkslag: Vinje handverkslag er eit lag for dei som er interesserte i kunst og handverk, både nyskaping og tradisjon. I 1968 blei Vinje handverk og industrilag stifta for å betre vilkåra og auke lønsemnda for dei mange handverkarane i bygda. Slik samfunnet har utvikla seg, er det færre som har handverk som leveveg no. Målsetjinga for laget er difor meir fokusert på å – vera eit miljø for kreativitet og skapande verksemd – fremje interesse for handverk og kunst – ta vare på gamle handverkstradisjonar – stø opp om lokale kunstnarar og produsentar – auke kunnskapen om kunst og handverk gjennom utstillingar og kurs Hausten 2006 kjøpte laget Haugsæl i Bøgrend, eit hus som no er basen for aktivitetane våre. Vinje handverkslag er arrangør av Vinjeutstillinga på Vinjar. Laget eig og driv stampa på Mjonøy.

Det er stengt for kommentarer.