Velkomen til heimesida vår!

Kva skjer: Marknadsdag på Haugsæl laurdag 20. sept kl 11 – 16.

Marknadsdag på Haugsæl laurdag  20. sept istadenfor den 6. sept som det blei skrive i sommarhelsinga. Med dette inviterer vi medlemer og ikkjemedlemer til Haugsæl for å selje varene sine. Medlemene kan levere varer, eller aller helst vera der og selje sjølve.

Ingrid Svalastog Kollberg kjem med sylv frå Ravnejuvvegen, Linda Grytten og Hallbjørg Strøm har levert varer, fine skjerf og kjolar.

Åse Bratland er der og vil ha folk til å melde seg på kurs i montering av bunadsskjorter, Arne Skevik sel div heimelaga traktor-reiskap. Håpar Askeladden kjem frå Åmot og kanskje kan det dukke opp glade musikantar.

Dessutan er «verdens største sprettert» på plass, kan vera for

dei som ikkje skyt i Kvasshaug denne dagen.

Nabo Vinje Gardsmat har ope kl 12-17.

Det er folk i ein verkstad eller to, og kaffe og vaflar på kjøkenet.

Ope kl 11-16. Kan bli kjempetriveleg! :)

Frå marknadsdagen ifjor, 2013.

Frå marknadsdagen ifjor, 2013.

Info om Vinje handverkslag: Vinje handverkslag er eit lag for dei som er interesserte i kunst og handverk, både nyskaping og tradisjon. I 1968 blei Vinje handverk og industrilag stifta for å betre vilkåra og auke lønsemnda for handverkarane i bygda. Slik samfunnet har utvikla seg, er det færre som har handverk som leveveg no. Målsetjinga for laget er difor meir fokusert på å – vera eit miljø for kreativitet og skapande verksemd – fremje interesse for handverk og kunst – ta vare på gamle handverkstradisjonar – stø opp om lokale kunstnarar og produsentar – auke kunnskapen om kunst og handverk gjennom utstillingar og kurs Hausten 2006 kjøpte laget Haugsæl i Bøgrend, eit hus som no er basen for aktivitetane våre. Vinje handverkslag er arrangør av Vinjeutstillinga på Vinjar. Laget eig og driv stampa på Mjonøy.

Det er stengt for kommentarer.