Velkomen til heimesida vår!

Vinjeutstillinga 2015


«UT» er tema for Vinjeutstillinga i sommar, med markering av Friluftslivets år 2015.
Kunstnarane fekk også strofa «Jeg vil male dagen grønn» av Ebba Munck, og mange har lete seg inspirere av desse orda, det er mykje natur på utstillinga i år. Jamvel smykka til Linn Sigrid Bratland er grøne! Peter Marron har grøne sauer, Gunda Aarhus grøne teppe.
Biletkunstnarar med måleri og grafikk: Odd Skullerud, Jan Baker, Arild Andresen, Kikki Hovland, Gro Mukta Holter, Kari Hunsager, Stig Andresen, Inger Saltaag, Anne Langsholt Apaydinli, Tina Tobiassen, Reidar Kolbrek, Anne Kathrine Stangeland, Ståle Blæsterdalen og Sveinung Iversen. Borghild Telnes har nydelege kalligrafiarbeid på vegg, Harald Naper og Dag Jensen har foto. Bjønn Fauske Lysdahl har akvarell, Aasm Vesaas teikning, desse to finn du i «Friluftsavdelinga». Der har også Vinje Turlag foto frå aktivitet i naturen. Glaskunstnar er Anne Kathrine Munkejord; Kristin Eidem og Elisabeth Helvin leverer keramikk. Anne Berit Nedland har skulptur, medan Hallbjørg Strøm, Åse Bratland og Linda Iren Grytten har arbeid i tekstil. I tillegg til Bratland, er det smykker både frå Ingrid Svalastog Kollberg og frå Harald Naper .
Gerd Danbolt Svalastog har skjør porselen, Bibbi Tveito solide englar og skåp.
Silje Villhodd har spurt damer om x-ane deires, det har blitt til ei artig separatutstilling: X-er.
«Frå Haukelifjell» foto av Harald Naper prydar plakata, designa av Kari Nestestog.
Sundag 28. juni var det opningsprogram på Vinjar med interessant kåseri av Borgny Tøfte. Det musikalske innslaget var med Frøydis Grorud, Anne Gravir Klykken og Trude Kristin Klæboe, flott musikk! Tonje Orum sa litt om Vinje turlag og Silje Villhodd sa litt om utstillinga si. Den offisielle opninga var ved Olav Høgetveit. Bjørn Bø leia programmet.

Info om Vinje handverkslag:

Vinje handverkslag er eit lag for dei som er interesserte i kunst og handverk, både nyskaping og tradisjon. I 1968 blei Vinje handverk og industrilag stifta for å betre vilkåra og auke lønsemnda for handverkarane i bygda. Slik samfunnet har utvikla seg, er det færre som har handverk som leveveg no. Målsetjinga for laget er difor meir fokusert på å – vera eit miljø for kreativitet og skapande verksemd – fremje interesse for handverk og kunst – ta vare på gamle handverkstradisjonar – stø opp om lokale kunstnarar og produsentar – auke kunnskapen om kunst og handverk gjennom utstillingar og kurs Hausten 2006 kjøpte laget Haugsæl i Bøgrend, eit hus som no er basen for aktivitetane våre. Vinje handverkslag er arrangør av Vinjeutstillinga på Vinjar. Laget eig og driv stampa på Mjonøy.

Det er stengt for kommentarer.