Velkomen til heimesida vår!

 

stamp3

 

 

stamp6

 

Stamping på Mjonøy

Høgskulen i Telemark, avd Rauland stampar på Mjonøy tysd 4. okt. Arne er stampemester. Sjå meir om stampa her: /http://www.vinjehandverkslag.no/meir-om-stampa-og-stamping/

 

 

16. februar sto dette å lesa på  fb-sida til Vinje kommune:

Vinjeutstillinga får Vinje

RosaPia Anne Berit Nedland

RosaPia Anne Berit Nedland

kommune sin kulturpris for 2015

Utstillingskomiteen har sidan Handverkslaget tok over Mjonøy hatt ansvaret for Vinjeutstillinga, ei kunst og handverksutstilling med historiske røter tilbake til Henrik Sørensen si tid på 1960 talet. Utstillinga har i alle år hatt høg kvalitet og arbeidet med å stelle i stand utstillinga har vore gjort på dugnad. Det ligg ei stor arbeidsinnsats bak ei slik utstilling.

Tusen takk!

Info om Vinje handverkslag:

Vinje handverkslag er eit lag for dei som er interesserte i kunst og handverk, både nyskaping og tradisjon. I 1968 blei Vinje handverk og industrilag stifta for å betre vilkåra og auke lønsemnda for handverkarane i bygda. Slik samfunnet har utvikla seg, er det færre som har handverk som leveveg no. Målsetjinga for laget er difor meir fokusert på å – vera eit miljø for kreativitet og skapande verksemd – fremje interesse for handverk og kunst – ta vare på gamle handverkstradisjonar – stø opp om lokale kunstnarar og produsentar – auke kunnskapen om kunst og handverk gjennom utstillingar og kurs. Hausten 2006 kjøpte laget Haugsæl i Bøgrend, eit hus som no er basen for aktivitetane våre. Vinje handverkslag er arrangør av Vinjeutstillinga på Vinjar. Laget eig og driv stampa på Mjonøy.

Det er stengt for kommentarer.