Aktivitetar

Når det gjeld temakveldar og kurs, evt andre arrangement, sjå lysingar i VTB,  fylg med på fb eller sjå under «Kva skjer» på heimesida til Vinje kommune.

Etter at Haugsæl vart kjøpt var det stor innsats i laget med vedlikehald og oppussing.  Det er endå att å gjera kjellar og loft heilt ferdig, men huset kan brukast til mangt med to  etasjar som er pussa opp. Det nye uthuset fekk tak hausten 2010.

Vinje handverkslag var Årets kunstnar i Vinje kommune i 2008.

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.