Aktivitetar

Fram til no har det meste av innsatsen i laget gått med til vedlikehald og oppussing på Haugsæl. Det er endå att å gjera kjellar og loft heilt ferdig,

men huset kan brukast til mangt med to  etasjar som er pussa opp. Det nye uthuset fekk tak hausten 2010.

Vi har ope ein laurdag av og til, frå kl 11 til 14. Då står skiltet ute og syner det. Annonse i Vest -Telemark blad og på fb.

Handverksutsal og kaffe.

Vinje handverkslag var Årets kunstnar i Vinje kommune i 2008.

Temakveldane  samlar mange interesserte folk. Temakveldane er som regel 3. onsd i mnd, i  jan, febr, mars, sept, okt og nov. Sjå under temakveldar, der kan du lesa meir detajert om emnet.

Det er stengt for kommentarer.