Utleige

Leige av Haugsæl

Du er velkomen til å leige Haugsæl til bursdagar,

bryllaup o.l. eller til møte og konferansar.

Plass til 35 – 40 stk.

Ta kontakt med Bjørg Krossbakken:  990 40 650   bjokross@online.no

el  Kari Ann Frøyen:  401 03 484    kafroyen@gmail.com

Leiga gjeld:

Stoger og kjøkken med bord, stolar og dekketøy.

Pris:

Kr  250 for styremøte i pianostoga

Kr  350   for møte i peisstoga, årsmøte o.l

Kr  950   Over 3 timar, ca ein dag

Kr 1500   24 timar el heil helg.

Toalett i leiligheten innom kjøkkenet.

”Stolromet” kan og takast i bruk som garderobe.

Faste reglar:

25 års aldersgrense for å leige

Ikkje lov å røyke i lokala

Ikkje lov med salg av alkoholholdig drikke.

Leigetakar må rydde og vaske etter seg.

Tillegg for bruk av ved

Faktura blir sendt for erstatning av

evt. skader og/eller manglande vask

Ta kontakt!

Det er stengt for kommentarer.