Meir om stampa og stamping

stamping stamping3 stamping4
stamping5 stamping7

Stampa på Mjonøy. Dammen med luke og renne. Renna er ca 30 m lang og 80 cm brei, med eit fall på ca 1 m. Vasshjulet har ein diameter på 140 cm.

Kjelring med vasskjele. Under heile stampinga må ein ha rikeleg tilgang på varmt vatn, 40 gr.

stamping6

Biletet skal vise korleis vadmålet blir lagt ned i stampetrauget. Trauget er ca 70 cm breitt. Vadmålsstuven kan vera breiare enn trauget, men blir då pressa saman på midten.

stamping8 stamping9 stamping10

Varmt vatn frå kjelen før ein set i gang stampa. Tømer det varme vatnet ned i trauget så vadmålet blir godt fukta.

Stampinga er i gang. Både stempla og trauget har ei form som gjer at vadmålet ”vandrar” rundt. Enkelte gonger kan vadmå let ”tyte” ut. Difor denne stokken slik at ein kan stappe vadmålet tilbake under stempla.

stamping11

Etter ein halv time, kanskje berre etter 20 min, må ein stoppe stempla for å sjå om vadmålet har filta seg ihop. Då blir stuven strekt og kontrollera.
Etter denne kontrollen kan vadmålet stampast til det er ferdig.  Det kan ta frå ein til fleire timar. Alt etter kor tett vadmålet skal vera og etter kva det skal brukast til.

stamping12

Til sist må det ferdigstampa vadmålet rullast tett og nøyaktig opp i ein rull. Rullast paralellt med innslaget. Neste dag må det rullast opp på nytt.
Slik må ein halde på til vadmålet er tørt. På biletet blir dette utført for hand. Seinare laga vi ei strekkmaskin som vadmålet blir sveiva inn på.

Det er stengt for kommentarer.