Styret

Desse er med i styret for Vinje handverkslag i 2021: (frå årsmøte 21.09.21)

Styremedlem
Anne Tone Aasbø
Åbøvegen 19, 3890 Vinje
vevstad54@gmail.com
970 37 980
Styremedlem
Bjørg Krossbakken
Vinjevegen 1026, 3890 Vinje
bjokross@online.no
990 40 650
Styremedlem
Marit Thomassen
Nedre Drotning 4, 3890 Vinje
 marit55@icloud.com
958 97 933
Styremedlem
Sigurd Midtun
Vinjevegen 1084, 3890 Vinje
 aasnemi@outlook.com 
918 74 794
Styremedlem
Signe Bråstøyl
Smørklepp 121, 3890 Vinje
signe.braastoyl@vinje.kommune.no
926 67 483
Vara
Tone Svalastog Garnes
 Vinjevegen 2424, 3890 Vinje
tone@grungebru.com
 918 10 932
Vara
Øyunn Romtveit
Vinjevegen 176 B, 3890 Vinje

  oyunn.romtveit@gmail.com

 

913 66 422

Det er stengt for kommentarer.