Styret

Desse er med i styret for Vinje handverkslag i 2024: (frå årsmøtet 22.02.24)

Styremedlem
Marit Thomassen
Nedre Drotning 4, 3890 Vinje
marit.thomassen1@outlook.com
958 97 933
Styremedlem
Bjørg Krossbakken
Stasjonsvegen 33 R, 3800 Bø i Tel
bjokross@online.no
990 40 650
Styremedlem
Vera Jørgensen
Skogen 10, 3890 Vinje
 verajorgensen@hotmail.com
909 48 527
Styremedlem
Kari Ann Frøyen
Vinjevegen 2206,      3890 Vinje
kafroyen@gmail.com
401 03 484
Styremedlem
Halldis Kleiv
Vinjevegen 977, 3890 Vinje
halldis.kleiv@gmail.com

 

990 41 484
Vara
Tone Svalastog Garnes
 Vinjevegen 2424, 3890 Vinje
tone@grungebru.com
 918 10 932
Vara
Olav Lofthus
Våmartveitvegen 69, 3890 Vinje

  Olavlofthus@outlook.com

 

913 66 422

Det er stengt for kommentarer.