Styret

Desse er med i styret for Vinje handverkslag i 2019:

Styremedlem
Sissel Granum
Hustveitvegen 35, 3890 Vinje
sissel.granum@gmail.com
958 87 373
Styremedlem
Bjørg Krossbakken
Vinjevegen 1026, 3890 Vinje
bjokross@online.no
990 40 650
Styremedlem
Kari Rustberggard
Våmartveitvegen 10, 3890 Vinje
kari.r@hogetveit.no
970 72 003
Styremedlem
Marit Thomassen
Nedre Drotning 4, 3890 Vinje
 marit.thomassen@t-fk.no
958 97 933
Styremedlem
Sigurd Midtun
Vinjevegen 1084, 3890 Vinje
 aasnemi@outlook.com 
918 74 794
Vara
Kari Johanne Bø
Vinjevegen 1033, 3890 Vinje
 karij-b@online.no
 901 48 616
Vara
Tone Svalastog Garnes
 Vinjevegen 2424, 3890 Vinje

  tone@grungebru.com

 

 918 10 932

Det er stengt for kommentarer.