Styret

Desse er med i styret for Vinje handverkslag i 2018:

Styremedlem
Sissel Granum
Hustveitvegen 35, 3890 Vinje
sissel.granum@gmail.com
958 87 373
Styremedlem
Bjørg Krossbakken
Vinjevegen 1026, 3890 Vinje
bjokross@online.no
990 40 650
Styremedlem
Kari Rustberggard
Våmartveitvegen 10, 3890 Vinje
kari.r@hogetveit.no
970 72 003
Styremedlem
Harald Naper
Surgravv 17, 3890 Vinje
harald.naper@nenett.no
950 39 308
Styremedlem
Bibbi Tveito
Lundevegen 9, 3890 Vinje
bibbi.tveito@vinje.kommune.no
958 20 015
Vara
 Kari Bø
 Vinjevegen 1033, 3890 Vinje
 karij-b@online.no
 901 48 616
Vara
Tone Svalast Garnes
 Vinjevegen 2424, 3890 Vinje

  tone@grungebru.com

 

 918 10 932

Det er stengt for kommentarer.