Vinjeutstillinga 2014

Vinjeutstillinga opning 003 Vinjeutstillinga opning 004 Vinjeutstillinga opning 009Vinjeutstillinga 2014 «Med blanke ark» er tema for Vinjeutstillinga 2014. Det peikar både på grunnlova som gav ny start for Noreg som nasjon, men også på Alf  Prøysen som har 100 årsjubileum i år. Blanke ark er alltid uttrykk for optimisme og nye sjansar. I alt deltek 40 kunstnarar på utstillinga, her er mange spennande arbeid.  Av biletkunstnarar med måleri og grafikk, kan nemnast:  Arild Andresen, Arne Kleng Dahle, Gro Hege Bergan, Ragnhild Kielland, Sveinung Iversen, Hedda Gjerpen, Kjell Torjussen, Bente Helmersen, Elisabeth Slettnes og Petite Werenskiold Skaugen. Bileta til Solveig Haukaas er i emalje og Borghild Telnes har «veggbøker», kalligrafi med dikt av bl. a. Stein Versto. Dag Jensen og Harald Naper leverer flotte foto, og store arbeid i tekstil er signera Rønnaug Vaa og Bjørg Kristiansen White. Fantastiske smykker av Lise Schønberg og av Elfi Sverdrup, trearbeid av Rune Hjelen. Ingrid Kuiters har treskuptur medan Merete Sejersted Bødtker har laga byste av prins Christian Fredrik i gips. Elles har Kristin Eidem ei utrykksfull gruppe med Nøtteliten, Helene Harefrøken og Bolla Pinnsvin. Kari Rolfsen har flotte skulpturar og Karin Elisabeth Øvstedal stiller med ein hær av engledamer. Av lokale kunstnarar finn vi Ingrid A. Kollberg med sølv, Hallbjørg Strøm med tekstil. Bibbi Tveito har skåp og englar, Gerd Danbolt Svalastog er med, det er og Tone Svalastog Garnes og Bjønn Fauske Lysdahl. I alt ei fargerik og frodig utstilling, med mange forskjellige uttrykk. «Folkevise» av Sveinung Iversen prydar plakata, designa av Kari Nestestog. I tillegg er det ei lokalhistorisk utstilling om slåttearbeid, her er gamle reiskapar og gamle bilete av både høystakkar og  hesjer.

Sundag 29. juni var det opningsprogram på Vinjar med eit glitrande flott kåseri av Silje Villhodd. Det musikalske innslaget med Tre Sopranos var òg storarta, med songarane Nina Gromstad Hogness, Lise Mæland, Hilde Norland Gundersen, og på piano Espen Gjelstad Gundersen. Kari Rustberggard orienterte om slåtteutstillinga og programleiar Bjørn Bø las opp namna på kunstnarane som var tilstades i salen, så dei kunne reise seg og få klapp. Den offisielle opninga tok Herfinn Haugsevje seg av, han er tippoldebarnet til Eidsvollsmannen  Talleiv Olavsson Huvestad.

Det er stengt for kommentarer.