Onsdag 18. 2008 mars kl 19: Dag Feldborg.

Restaurering/overflatebehandling av gamle møblar.

Tak gjerne med døme på restaureringsobjekt.

Det er stengt for kommentarer.

Tilbake