Filmar om handverk

Hovslagaren i arbeid

Hovslagaren i arbeid

Brikke i telemarksbinding

Brikke i telemarksbinding

TEMAKVELD om hovslaging, om bødkerarbeid og om telemarksbinding

Onsdag 20. mars kl.  19.00, Haugsæl i Bøgrend

Ein kveld med informasjonsfilmar om gamalt handverk og samtale om det. Denne gongen tek me fram HOVSLAGING, BØDKERARBEID og TELEMARKSBINDING. Inngang og kaffe kr 100. Velkomen!

Meir om hovslaging:

En hovslagar er ein spesialist på høvane til hesten. Hovslagaren må ha gode kunnskapar om hesten sin anatomi, fysiologi og biomekanikk. Når hesten skal ha sko på, er hovslagarens smikunnskapar avgjerande for at hesten skal ha det godt. Det er samanheng mellom smikunnskapar og det å klare å tilpasse sko. Hesten trives best og arbeider best når han har godt tilpassa sko på seg.

I tidligare tider var det som regel smeden som skodde hestar. Å kunne smi og tilpasse hestesko var ei viktig oppgåve, på grunn av den viktige rolla hesten hadde i jord- og skogbruk. Både verktøy og sko var handlaga. Dei spesielle spikrane som blei bruka, hesteskosaum, var ein stor eksportartikkel for firmaet O. Mustad & Søn. Etter kvart som landbruket blei mekanisera og bilen overtok transportoppgåvene så gjekk hestebestanden ned. Hovslagarfaget blei då nærast borte i ein generasjon. Dei siste tiåra har hestebestanden auka kraftig med stadig større utbreiing av hest til hobby og sport, og faget har fått ein oppsving. Spesielt i konkurransesport er individuell tilpasning av sko til hoven nødvendig, då det kan gje utslag i prestasjonane til hesten. I dag så brukast som regel maskinlaga hestesko, i forskjellige variantar.

I Noreg inneheld utdanninga til hovslager to år skule og to år læretid ved bedrift. Hovslagaryrket er ansett som fysisk krevjande for ryggen ettersom hovslagar må stå bøygd når hesteskoen blir sett på.

Om telemarksbinding:

Filmen vi skal sjå, er om binding av blonder i Vest-Telemark. I Vest-Telemark har blonder i den såkalla telemarksbinding vore mykje nytta. Ei av dei som kunne denne teknikken, er Hege Tveiten på Dalen. Denne bindinga har vore i bruk fleire stader i landet. Det er Hæge Tveiten vi ser på filmen, ein må nesten sjå teknikken, vanskeleg å begynne å forklare. Gled dykk til filmen!

Om bødkerfaget:

Ein bødker lagar tønner og fat av trestavar. Gå på denne linken og få meir stoff:  http://da.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8dker

 

Det er stengt for kommentarer.

Tilbake